Enorm ego is mogelijk ongezond

Een enorm ego heeft voordelen, maar ook nadelen, zo blijkt. Zo zou het mogelijk slecht zijn voor de gezondheid.

Dat schrijven wetenschappers in het blad PLoS ONE. Ze baseren hun conclusies op experimenten met 106 studenten.

Cortisol
Een groot ego – of narcisme – houdt in dat mensen overschatten hoe belangrijk, geweldig en uniek ze zijn. Met behulp van vragen probeerden de onderzoekers vast te stellen of de proefpersonen narcistisch waren. Ook werd gekeken hoeveel cortisol de studenten in hun lichaam hadden. Cortisol geeft in dit geval een goed beeld van chronische stress, want de proefpersonen kregen geen opdrachten die stress met zich mee zouden brengen. Als ze toch veel cortisol in hun bloed zouden hebben, wees dat erop dat ze dat stofje eigenlijk altijd aanmaken. En dat heeft gevolgen voor de gezondheid. Zo kan het leiden tot hart- en vaatziekten.

Testje
Benieuwd hoe narcistisch u zelf bent? Doe de test die ook de proefpersonen uit deze studie invulden!

Gezond versus ongezond
Ook werd gekeken of de proefpersonen gezond of ongezond narcistisch waren. Ze werden ook beoordeeld op vijf karaktertrekken van een narcist. Drie daarvan zijn redelijk ‘gezond’: leider of autoriteit, superieur of arrogant en grote bewondering voor zichzelf. De andere twee zijn ongezond: uitbuitend en het idee overal recht op te hebben.

Man versus vrouw
De resultaten zijn duidelijk. De meest ongezonde aspecten van narcisme leidden tot meer cortisol in het lichaam. Het stresshormoon wordt klaarblijkelijk voortdurend aangemaakt. Tenminste: dat gold voor mannen. Niet voor vrouwen. Gezond narcisme leidde zowel onder mannen als vrouwen niet tot significant grotere hoeveelheden cortisol.

De onderzoekers denken wel te kunnen verklaren waarom narcisme leidt tot stress. “Ook al hebben narcisten zichzelf hoog op, ze zien zichzelf ook als kwetsbaar en dat resulteert vaak in verdedigende strategieën (bijvoorbeeld agressie) wanneer hun superioriteit wordt bedreigd,” legt onderzoeker David Reinhard in een persbericht uit. En die strategieën leiden weer tot stress en een hogere bloeddruk. Dat mannen daar vatbaarder voor zijn dan vrouwen is ook wel te verklaren, zo menen de onderzoekers. De definitie van mannelijkheid overlapt die van narcisme deels. Wanneer mannen graag mannelijk willen overkomen en ook nog eens narcist zijn, dan gaat het dubbelop en ervaren ze extra stress.

Bronmateriaal:

"Painful egos: Narcissism may be harmful for men" - Umich.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Maxime PRUNET (cc via Flickr.com).
  • Anoniem

    In de lilaca is bekend dat persoonlijkheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld narcisme, patronen zijn in de lichaamsmaterie van mensen. Het zijn de vastliggende gegevens van waaruit mensen leven, handelen en werken. In de lilaca is er de mogelijkheid om deze patronen te bestuderen. In een proces van lila ontwikkeling worden deze niet alleen bestudeerd maar kunnen ze tevens in verandering komen, iets wat in de psychologie wordt ontkend. Bij iemand die een dergelijke ontwikkeling uit interesse in zichzelf meemaakt, is een materiële eigenschap als narcisme heel interessant om te bestuderen. Wat zijn de oorzaken daarvan in de materie? Wat zijn de effecten bij hemzelf en bij anderen? Hoe kan dit allemaal in ontwikkeling komen? Een werksituatie biedt alle mogelijkheden voor een dergelijk lilaïsch onderzoek

  • Aswords

    Het is jammer dat het narcisme van vrouwen door dit stofje onder belicht is.