Mars beefde nog niet zo lang geleden

Onderzoek wijst erop dat Marsbevingen net als vulkaanuitbarstingen op de rode planeet tot de mogelijkheden behoren.

De onderzoekers baseren hun conclusie op beelden van de planeet. Ze bestudeerden rotsblokken nabij een systeem van breuklijnen: Cerberus Fossae. Sommige stenen waren van kliffen afgevallen. In het zand was nog goed te zien hoe ze precies waren gevallen. De onderzoekers bestudeerden de sporen om te achterhalen wat de oorzaak van de val van deze stenen was.

IJs of beving
Verplaatsing van stenen op Mars kan twee oorzaken hebben. Of de stenen worden verplaatst wanneer ijs smelt. Of een aardbeving is de oorzaak. De onderzoekers vergeleken de sporen op Mars met sporen die aardbevingen op aarde hadden achtergelaten en stuitten zo op flink wat overeenkomsten. De verplaatsing moet dan ook wel veroorzaakt zijn door een beving.

WIST U DAT…
…ook de maan recentelijk nog geologisch actief was?

Epicentrum
Die conclusie wordt onderschreven door het feit dat de stenen in een straal van honderd kilometer zijn verplaatst. Maar in het centrum van die cirkel zijn de grootste en meeste stenen verplaatst. Logisch: hier bevindt zich het epicentrum. Dat epicentrum bevindt zich weer langs één van de breuken van Cerberus Fossae. “Dat is in overeenstemming met de hypothese dat de stenen door bewegingen van de grond zijn verplaatst en dat de ernst van de beving afnam naarmate de afstand tot het epicentrum groter was,” concludeert onderzoeker Gerald Roberts. Uit vergelijkingen met bevingen op aarde blijkt dat de beving op Mars een grotere kracht dan zeven op de Schaal van Richter moet hebben gehad.

Recent
De sporen die de stenen achterlieten, zijn nog in redelijk goede staat. Dat wijst erop dat de beving relatief recent plaatsvond. De wind op Mars doet sporen over het algemeen snel verdwijnen. Zo waren de sporen die marsrovers achterlieten in veel gevallen al binnen enkele jaren verdwenen. De beving moet dus nog niet zo heel lang geleden hebben plaatsgevonden. Sterker nog: het is goed mogelijk dat er vandaag de dag nog steeds bevingen op Mars plaatsvinden.

Op deze foto is het spoor van één van de verplaatste stenen goed te zien. Foto: HiRISE image.


Geologische activiteit op Mars is heel interessant, zo benadrukken de onderzoekers in een persbericht. Als de breuken echt nog actief zijn, is het best mogelijk dat de bevingen die hier plaatsvinden, samenhangen met een nabijgelegen vulkaan: Elysium Mons. En als die vulkaan dus ook nog van zich kan laten horen, is het niet ondenkbaar dat de warmte van deze vulkanische activiteit ervoor zorgt dat ijs onder het oppervlak van Mars smelt. En dan is er opeens vloeibaar water op de planeet te vinden. En daarmee kan de rode planeet zomaar een heel gastvriendelijke planeet worden.

Bronmateriaal:

"Mars rocks indicate relatively recent quakes, volcanism, on Red Planet" - AGU.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
 • Florent Huyghe

  en dan is er OPEENS! vloeibaar water op de planeet te vinden.en daarmee kan de rode planeet een heel gastvriendelijke planeet worden.wederom fantasy en niet een klein beetje deze keer,ik had vandaag beter nog wat overgewerkt dan had ik deze onzin nog niet gelezen.

  • Spieghel

   Afgaande op uw reacties is het onmogelijk dat de mens dankzij wetenschappelijke resultaten tot prestaties is gekomen.
   Afgaande op uw reacties zou een buitenstaander niet kunnen geloven in het bestaan van mobiel telefoonverkeer, internet, navigatie-systemen, quantum- en nanotechnologie, en alle andere hoogwaardige producten en technologieën waar wij dagelijks gebruik van maken. Ook u, want in al uw stukjes reageert u op en met ‘kennis’ verkregen uit één en dezelfde bron. Ter verduidelijking: Uw reacties lijken op die van een kind dat ten stelligste  beweert dat z’n ouders z’;n ouders niet kunnen zijn simpelweg omdat het kind geen begrip heeft van de conceptietheorie (Nou ja, conceptiepraktijk).
   Het (on)vermogen van mensen om iets wel of niet te begrijpen mag en kan niet gebruikt worden als maatstaf om praktisch behaalde, aantoonbare en reproduceerbare onderzoeksresultaten te bagatelliseren.
   Dat is wel wat u keer op keer probeert. En dat is niet wetenschappelijk.

   • Tim

    Touché 😉

    Helaas kan je zulke personen niet tot anders denken bewegen. Ach.. Aan zulk zelfverklaarde proffen verspil ik mijn tijd niet meer.  Ik probeer het als een soort van humor te zien 😉

 • Arendsoog

  Waarom zie ik geen hoopje zand liggen voor de steen?
  En rechts boven de foto zie je er zelfs eentje die heuvel op is gegaan.

  • Spieghel

   In een van mijn eerdere reacties aan Ph of Florenth of hoe zij dan ook heten, heb ik al eerder aangegeven dat om (bijvoorbeeld) een foto van Mars goed te kunnen beoordelen je moet beschikken over veel, en veel meer info dan alleen een foto. Jouw conclusie dat er rechtsboven een steen de heuvel is opgegaan is daarvan een goed bewijs. Want, als je niet weet wat de exacte locatie van de foto is (bijvoorbeeld een berghelling, en dat is heel waarschijnlijk op een planeet waar nergens Nederlandse vlaktes zijn aan te treffen), dan heb je geen compleet beeld van de situatie.
   Zo zou het ook mogelijk kunnen zijn dat niet een bodembeving maar verdampend ijs onder het grote blok heeft gezorgd voor een kantelmoment. Aan het begin van het spoor is duidelijk de oorspronkelijke ligplaats van het blok te zien (Denk ik). Maar wie meer geologische info heeft kan daar een betrouwbaarder analyse op loslaten. En er is geen enkele reden om te twijfelen aan de analytische kwaliteit van hen die camera’s en voertuigen naar Mars weten te brengen en vandaar ook nog foto’s weten terug te krijgen..

 • Ph

  *
  Geologische activiteit op Mars is heel interessant, zo benadrukken de onderzoekers in een persbericht. Als de breuken echt nog actief zijn, is het best mogelijk dat de bevingen die hier plaatsvinden, samenhangen met een nabijgelegen vulkaan: Elysium Mons. En als die vulkaan dus ook nog van zich kan laten horen, is het niet ondenkbaar dat de warmte van deze vulkanische activiteit ervoor zorgt dat ijs onder het oppervlak van Mars smelt. En dan is er opeens vloeibaar water op de planeet te vinden. En daarmee kan de rode planeet zomaar een heel gastvriendelijke planeet worden.*

  Naar sommige reacties toe, hebt u dat al eens fatsoenlijk gelezen???
  Als de breuken nog actief zijn, dan kan die vulkaan actief worden en is er ineens vloeibaar water en alles er op en der aan.
  Eerst en vooral weten ze nog eens niet hoeveel ijs al dan niet ligt opgeslagen onder het oppervlakte en waar het zich allemaal bevind.
  Ten tweede, zou die vulkaan actief worden, dan gaat door de hitte niet heeeeeeeeel Mars onder water te komen te staan, het zou eerder heel plaatselijk kunnen zijn, maar ook niet meer dan dat en dan nog……..want hitte doet nu eenmaal water verdampen, dus merendeel zal in de atmosfeer terecht komen en gezien Mars serieus atmosfeer lekt, gaat het zelfs niet lang in de atmosfeer blijven.
  Ten derde, er is tot heden zelfs geen echt bewijs zou Mars bestaan uit verschillende platen zoals de Aarde, waarbij dus aardbevingen kunnen ontstaan.
  Ten vierde, we weten tot op heden nog steeds niet of de kern van Mars nog actief is al dan niet, zover dat ze weten staat het op een zeeeeeeer laag pitje, anders was er nu nog volop vulkanische activiteit op Mars.
  De laatste vulkanische uitbarsting op Mars zou al enkele miljoenen tot honderden miljoenen jaren geleden zijn.
  Ten vijfde, het water op Mars is verre van te vergelijken met het water hier op Aarde, wat we wel al weten is dat het water zeer zoutig moet geweest zijn, dit hebben de rovers al meermaals kunnen constateren aan de hand van zout afzettingen.

  Dus ja, puur speculatief, ik zou het eerder in de reeks van absurde fantasy zetten…dat verkoopt trouwens als zoete broodjes onder de wetenschappers.
  Trouwens, op Mars komen wel regelmatig grond verzakkingen en grond verschuivingen voor, ik hoef daarom nog niet te denken aan Aardbevingen.

  Have a nice day.

  • Spieghel

   Meneer (of mevrouw), u weet niets over Mars op grond van eigen onderzoek. U heeft zelf ook nog nooit detailfoto’s gemaakt van het Marsoppervlak. Uw volledige kennis (en niet alleen uw kennis over Mars) is afkomstig uit wetenschappelijke bronnen. U destilleert daar zelf allerlei conclusies uit om diezelfde wetenschap (uw enige bron van kennis) onderuit te halen. Daarmee creëert u een cirkelredenering. U kunt niet twijfelen aan de integriteit van de wetenschap op grond van bijv. de foto’s. Of u twijfelt aan het totaal, of u zegt Alles is nep. Uw juiste houding zou dan zijn te stellen dat er nooit apparaten naar Mars zijn gestuurd. Want aannemen dat er wel wagentjes op Mars rijden betekent ook dat degenen die dat kunnen hoogstwaarschijnlijk ook beter in staat zijn de beelden op de foto’s te interpreteren. 
   Uw stellingen zijn vaak net zo vreemd als die van hen die beweren dat de NASA (de amerikanen) geheim houden dat er bouwwerken op de maan en op Mars zijn aangetroffen. Zou dat inderdaad het geval zijn dan zou de NASA namelijk over een vrijwel onbeperkt budget kunnen beschikken. 

   • Ph

    Ik wilde eerst niet reageren op uw ongepaste reactie maar toch.
    Het klopt dat die kennis-onkennis die ik heb en ook hanteer, komt van wetenschappers die er voor geleerd hebben….waar hebben ze trouwens voor geleerd????
    Want nu komt het, theorieën met de vleet, maar vaak blijven de concrete en waterdichte bewijzen achterwege.
    Dus hebben ze niets geleerd, want theorieën dat kan iedereen zelfs een kind van 6, de ene al wat geloofwaardiger dan de andere.
    Ze hebben geleerd dat er twee mogelijkheden zijn, eentje die kan en eentje die niet kan en dat hebben ze dan ook weer van andere geleerd…dus niet flauw doen.
    Wel. ik heb zelf geleerd dat er meer dan twee mogelijkheden bestaan en niet alleen maar 1+1=2, voor mij zijn er x aantal mogelijkheden zoals iets kan en x aantal mogelijkheden zoals iets niet kan.
    Waarom zouden de zgn wetenschappers beter zijn in het interpreteren van foto’s etc..dan een niet universitaire wetenschapper, die toch maar eventjes heel zijn leven zich verdiept heeft in die zelfde wetenschap.
    Het betekend niet omdat de ene groep het zus interpreteert dat een andere groep het niet zas zal interpreteren, want het is nog altijd maar al te vaak een mening van enkele individu’s of hooguit een kleine groep selectieve.
    Dus er is en er kan nooit of te nooit een consensus bestaan over welles of nietes, want eenmaal dat er een consensus zou bestaan, dan weten ze het toch en moet er in die wetenschappelijk tak geen studies, centen en personeel gestoken worden.

    Het andere probleem is dat de meeste universiteiten en al die andere wetenschappelijke instituten zich te veel laten leiden door het eigen belang en de centen.
    Ze lopen-kijken langs elkaar heen daardoor, ze willen de eerste zijn, de eerste betekend meer publicaties, reclame en dus uiteindelijk weer meer fondsen.
    Want vandaag is het dat Mars al miljoenen jaren vulkanisch inactief is, morgen beweren anderen dat Mars zomaar ineens actief kan worden…waar is het trouwens allemaal op gebaseerd, op pure speculatie dus.
    Als zulke tegenstrijdige en vooral speculatieve berichten eens minder zouden worden gepubliceerd, dan zouden die zelfde wetenschappelijke Instituten minder belaagd-beklaagd worden door-voor hun ongeloofwaardigheid, speculatieve berichten die vaak berust zijn op niets kan nooit goed zijn.
    Het geld en de politieke bemoeienissen zijn mijn grootste ergernis, vandaar dat vele zaken gaan opgeklopt worden, het is spectaculairder te schrijven dat Mars springlevend is dan te schrijven dat Mars zo dood als een pier is…wie wil er nu geld geven om een planeet te bezoeken die zo dood is als een pier.
    Mag ik u misschien ook eens aanraden om op de officiële sites te gaan kijken van ondermeer NASA, ESA, maar ook de CIA, FBI, KGB, NATO, EU, VN en alle andere overheidsinstellingen die zich bezig houden met de interne en globale veiligheid…Het is maar dat u het onderwerp Ufo’s en anomalieën van de maan aanhaalt…voor de rest ga ik daar verder niet op in.

    Als morgen mij een zgn gediplomeerde wetenschapper komt vertellen dat mijn salon tafel niet zwart meer is maar wit, niettegenstaande dat die toch zwart is, dan zou ik dat moeten geloven, hij is tenslotte wetenschapper en heeft er trouwens voor geleerd.
    Ik geloof en volg in the end wat ik wil en niet wat anderen zouden willen, ongeacht wat ze gedaan of niet gedaan hebben.
    Want tegenwoordig zijn er meer gediplomeerde specialisten in het speculeren en in het toveren met cijferkes, dan in het logische en praktische aspect van wetenschap.
    Schapen volgen ook blindelings, zij stellen zich ook nooit geen vragen of die bok van voor de goede weg heeft genomen al dan niet….tot ze in een afgrond storten.
    Ik stel mij wel vragen, zonder vragen te stellen dan zijn er nooit veel opties, zonder vragen is er geen fout, dan is alles goed…ik ben een realist, er zijn wel fouten, veel fouten…zonder vragen trouwens geen wetenschap.
    Laat nu net die fouten beter te zien zijn door mensen die zich buiten een welbepaald opgelegd systeem bevinden, dan die mensen die zich er midden in bevinden.
    En waarom zou ik als niet gediplomeerde gepassioneerde amateur wetenschapper slechter zijn dan de gediplomeerde, niet iedereen heeft het geluk gehad om naar de universiteit te trekken mede dankzij de centen van ma en pa.
    Zij zoeken naar de puzzel stukjes, ik zet die puzzel stukjes in de grote puzzel, ik doe dat op mijn manier, met mijn kennis-onkennis, met mijn logica, met mijn intuïtie, met mijn wijsheid, met mijn eigen dwijsheid en ijdelheid…ik doe het op mijn manier en kijk achteraf wel wat goed was al dan niet, dat is mijn zaak.
    In den beginnen volgde en geloofde ik ook alles, zij wisten het tenslotte beter, ze hebben er voor geleerd, werd mij als kind ook altijd gezegd-opgelegd.
    Wel ik ben geen klein kind meer, ik kan wel voor mezelf uitmaken wat kan of niet kan, wat goed of slecht is, zonder bemoeienissen van andere die het zogezegd beter zouden weten, terwijl dat de praktijk klaar en duidelijk laat zien dat ze het net niet allemaal zo goed-zeker weten….Dat is wat ze zouden noemen de evolutie-revolutie van ons bewustzijn.

    Have a nice day.

    • Orion

     Wat een verbaal geweld van u.

     Blijft staan dat de door u verfoeide wetenschap, met wiens feitenkennis u wel vaak schermt, al tot extreem bijzondere prestaties is gekomen. U erkent wel de wetenschappelijke feiten en resultaten die passen in úw theorieën, maar verwerpt feiten die u niet goed uitkomen, of waar u sinistere complotten achter denkt.
     De door u verfoeide wetenschap creëert elke dag nieuwe, door iedereen controleerbare feiten en resultaten, en u doet niets anders dan hen verfoeien op grond van volkomen ondoorgrondelijke en inhoudsloze eigen theorieën.  Wat zijn dan úw resultaten op wetenschappelijk gebied? Wat voor toetsbaars heeft u bereikt? Wat is de zinnige informatie die ú heeft toegevoegd aan de millennia-lange ontdekkingstocht van de wetenschap. Een wiens feitelijke resultaten we elke dag opnieuw, ook in ons gewone dagelijkse leven, tientallen malen tegenkomen.Met vriendelijke groet,
     Spieghel

 • Florent Huyghe

  eindelijk begrijpt hier iemand dit artikel en mij,welke planeet zal de volgende zijn waar zij (de wetenschap) zullen over fantaseren? maar ja welke planeet het dan ook is het blijft verkopen als zoete broodjes (zeker weten!)

  • Ph

   Wel Flor, dat is nu eenmaal wetenschap, het verkoopt beter om te stellen dat Mars nat kan worden door de ene of andere gebeurtenis, tegen te stellen dat Mars zo dood als een pier is.
   Iedereen die met wetenschappen bezig is zou dit moeten weten, dat is nu eenmaal de werking van wetenschap, alles draait om die fondsen, geen fondsen geen onderzoek.
   Laat het daardoor zijn dat wetenschap zaken gaan opkloppen, zoals indertijd nog met Titan, het was zo van Titan is earth like, Titan is like the earth in the past etc….het verkoopt, en de meeste verkopen hun ziel om toch maar aan de nodige fondsen te kunnen raken.
   Voor een stuk kan ik daar wel in komen, voor een stukje, maar het doet wel afbreuk aan de geloofswaarheid van die zelfde wetenschap.

   Daarom dat ik blij ben om gezegend te zijn om tussen de lijnen te kunnen lezen, maar eerlijk is eerlijk, die frustratie is vaak sterker dan mezelf.
   Daarom heb ik niks persoonlijk iets tegen wetenschap, integendeel zelfs, ik verfoei alleen de manier waarop er aan wetenschap gedaan word…Thats it.

 • Florent Huyghe

  ik vind het wel vreemd dat er bij de andere stenen geen sporen te zien zijn,of zei ik niet goed?

Zó mis je niets meer!
Scientias Magazine

Ontvang iedere vrijdag het belangrijkste wetenschapsnieuws en de populairste artikelen in je inbox.

 • Gratis populair-wetenschappelijk magazine
 • Meer dan 15.000 wekelijkse lezers
 • Exclusieve artikelen voor jou geselecteerd
 • Regelmatig speciale lezersacties
Super, je bent nu bijna lid!

Laat jouw e-mailadres achter en ontvang vrijdag de eerste editie.

Ga naar je mailbox en bevestig jouw e-mailadres.
Bedankt en tot vrijdag!