Minder insecten door superinsecticide

libelle

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht komt naar voren dat er een verband is tussen het superinsecticide Imidacloprid en de afname van de insectenrijkdom in het oppervlaktewater. Wetenschappers willen nu een algemeen verbod op dit middel vanwege de enorme schade aan het milieu.

In tien jaar tijd is Imidacloprid uitgegroeid tot de meest gebruikte insecticide ter wereld. Jaarlijks wordt 20.000 ton geproduceerd en wordt het goedje uitgestrooid over het land om de aantallen plaaginsecten in te dammen. Helaas vergiftigt het middel niet alleen de plaaginsecten, maar heeft het ook een negatieve impact op de hele insectenrijkdom en andere ongewervelden in het oppervlaktewater.

Onderzoek
Onderzoekers van de universiteit hebben diverse meetgegevens aan elkaar gekoppeld om te kijken wat de precieze impact van Imidacloprid is op het leven in het Nederlandse oppervlaktewater. Jeroen van der Sluijs, onderzoeker aan de UU, vertelt hierover: “Wij zien een sterk verband tussen de normoverschrijding van Imidacloprid in het oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermugjes, tweevleugelige insecten en van slakjes en schaaldiertjes. Tot onze verbazing vonden wij dat er één soortgroep is die voordeel lijkt te hebben van het gif: hoe meer Imidacloprid hoe meer watermijten er blijken te zijn.”

WIST U DAT…
…insecten hele ijverige schoonmakers zijn? Ze poetsen zich een ongeluk. Lees hier waarom!

Verdelgingsmiddel
Ter bescherming van het milieu heeft de overheid een aantal milieukwaliteitsnormen vastgesteld. Uit het Utrechtse onderzoek blijkt dat de normen al jaren worden overschreden, volgens sommige metingen was de concentratie wel 25.000 keer boven de norm. In dat slootwater zat zoveel insecticide dat het gebruikt kon worden als verdelgingsmiddel tegen luizen. De norm van 13 nanogram per liter biedt in Nederland nog steeds te weinig bescherming voor larven die lange tijd in het water verblijven. Zelfs onder deze maximale norm heeft de insectenrijkdom erg te lijden onder het giftige goedje. “Met betere handhaving of een strengere norm alleen komen wij er niet. Dit insecticide is zo giftig en blijft zolang in het milieu dat het gebruik drastisch omlaag moet. Een internationaal verbod is zeker op zijn plaats,” aldus Van der Sluijs.

Niet alleen in Nederland staat het gebruik van de giftige stof hoog op de agenda, maar ook in andere delen van de wereld, Europa, de VS en Japan. Van der Sluijs vertelt: “We hopen dat wij met ons onderzoek nog duidelijker kunnen maken dat dit veel te breed werkende gif ernstige gevolgen heeft de insectenrijkdom van onze planeet. Wij zetten nogal wat op het spel voor dat handje vol plaaginsecten waar de landbouw mee worstelt. Daarom zou het op internationaal niveau zo snel mogelijk moeten worden uitgebannen.”

Bronmateriaal:

"Superinsecticide Imidacloprid heeft dramatische gevolgen voor insectenrijkdom in en om het water" - UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door de Universiteit Utrecht.
 • Chemical Dude

  Waarom dit altijd zo lang moet duren …

  Niets geleerd van DDT ?

  “Op 29 april 2013 heeft de Europese Commissie echter besloten dit pesticide voorlopig te verbieden, omdat het de bijenpopulatie ernstig heeft aangetast en bijen erg belangrijk zijn voor de bestuiving van voedselgewassen.[6][7] Het verbod, dat ingaat op 1 december 2013, geldt niet voor de glastuinbouw (kassen), en wordt in 2015 heroverwogen.

  • Panta Rhei

   Insecticiden zijn nodig omdat de mens graag 100% wil van de oogst, terwijl onze wijze Natuur ook wat voor andere dieren wil bestemmen en zo de kringloop in stand wil houden. Gewoon eerlijker delen met slakken, etc, etc. elk levend wezen heeft recht op voedsel. Eerlijk delen duurt het langst….

   • Chemical Dude

    Neen, het probleem is monocultuur. Daardoor wordt elk insect gelijk een plaag.
    Als je gaat ‘delen met slakken’ vreten die alles op.

    • mmm

     “Neen, het probleem is monocultuur.”
     En waardoor ontstaan die monoculturen? Juist, doordat de mens graag 100% van de oogst wil.

     Alterneren is geen afdoende oplossing. Het is hooguit een methode om meer te kunnen produceren. Terwijl juist de hoge productie ’t probleem is.
     De enige oplossing is: minder mensen op deze aardbol.

  • Karel

   >>Waarom dit altijd zo lang moet duren .<<

   Omdat de politici zich voor het financiële karretje laten spannen van de farmaceutische en chemische industrie. Zij vinden hun portemonnee belangrijker dan onze gezondheid en het leven op deze planeet.

   • Chemical Dude

    Het was eigenlijk een retorisch vrag.
    Ik weet hoe ze tewerk gaan met hun ‘geen bewijs oorzakelijk verband’
    En nog erger is dat in de US, nieuwe chemische stoffen ‘onschadelijk’ worden beschouwd till proven otherwise’

 • Karel

  We vernielen met onze giftige ingrepen het ecologisch evenwicht steeds meer en krijgen van de negatieve gevolgen een steeds hoger oplopende rekening.

 • P. Patrick Tukkers

  Grootste binnenlandse probleem is de macht van de landbouwuniversiteit van Wageningen….

 • jaak

  Ikzelf merk ook de sterke achteruitgang van het insectenbestand. De mens is bezig een ecologische ramp te veroorzaken. En allemaal voor wat slijk der aarde – waarmee men dan niks kan doen als alles dood is.