Oplossing voor het broeikaseffect: een kleine kernoorlog

Wat kunnen we doen om het broeikaseffect om te stoppen? Een kleine kernoorlog zou helpen. Amerikaanse onderzoekers onderzochten wat er gebeurt als honderd kernbommen (15.000 ton TNT per stuk) zouden ontploffen. Uit het onderzoek blijkt dat er na de ontploffing van deze honderd bommen vijf miljoen ton koolstof in de troposfeer terecht komt als gevolg van hevige vuurhaarden. Genoeg om het broeikaseffect te stoppen.

Een atoombom met een kracht van 15.000 ton is te vergelijken met de atoombom die op 6 augustus 1945 boven Hiroshima ontplofte. Door de explosie kwamen 78.000 mensen in een fractie van een seconde om het leven. Het dodental liep eind 1945 op tot ongeveer 140.000.

Toch vormen honderd atoombommen met een kracht van 15.000 ton slechts 0,03 procent van het totale nucleaire arsenaal.

WIST U DAT…

Temperaturen dalen
Uit klimaatmodellen van NASA blijkt dat koolstof hitte van de zon absorbeert, net zoals een heteluchtballon dat doet. Na een regionale kernoorlog dalen de gemiddelde globale temperaturen 2,25 graden Celsius. Toch zijn er gebieden die waarschijnlijk 5,4 tot 7,2 graden afkoelen, zoals delen van Europa, Azië, de tropen en Alaska. Eén nadeel: de daling blijft enkele jaren in stand en lost daarna langzaam op. Na tien jaar is de aarde nog maar 0,9 graden Celsius kouder dan normaal.

Hongersnood
Toch is een koude aarde niet per definitie goed. In 1815 barstte de vulkaan Tambora uit. Deze Indonesische vulkaan zorgde ervoor dat de aarde een paar jaar afkoelde. Het resultaat: mislukte oosten en hongersnoden als gevolg.

Conclusie
De grote vraag: wat moeten we nu eigenlijk met dit onderzoek. Leuk zo’n hypothetische oplossing, maar het zal waarschijnlijk nooit uitgevoerd worden. Of er moet echt sprake zijn van een oorlog. “De belangrijkste boodschap is dat een regionaal nucleair conflict grote globale gevolgen heeft”, concludeert wetenschapper Luke Oman van NASA.

Bronmateriaal:

"Small Nuclear War Could Reverse Global Warming for Years" - National Geographic
 • Annemieke Schwartz

  Het broeikaseffect maakt leven in zijn huidige vorm op aarde mogelijk. Er zonder zijn we morgen allemaal dood. Dit bestrijden is dan ook erg morbide. Bedoeld wordt waarschijnlijk ‘verhoogd broeikaseffect door menselijk handelen’? Dat is zelfs niet bewezen, laat staan dat het bestreden moet worden en dan nog wel door atoombommen. En dat was een “wetenschappelijke” onderzoek? Of een abominabele vertaling?

  • http://www.scientias.nl Tim Kraaijvanger

   Het is logisch dat het hier gaat om het verhoogde broeikaseffect. Iedereen weet dat er zonder broeikaseffect geen leven mogelijk is op aarde. Dat is gewoon logisch nadenken.

   Wetenschappers hebben onderzocht wat de gevolgen zijn van een kleine kernoorlog: een daling van globale temperaturen. Kortom, het is gewoon een wetenschappelijk onderzoek.

   • Annemieke Schwartz

    Als deze site de pretentie heeft wetenschappelijk te zijn, wat de naam doet vermoeden, dan is het toch niet te veel gevraagd de juiste terminologie te gebruiken, al was het maar om het plebs deze eigen te maken. Ook wordt in wetenschap aan waarheidsvinding gedaan door de hypothese steeds weer aan kritieke te onderwerpen totdat er geen redelijke kritiek meer kan geuit worden. De hypothese is dan erg dicht bij de werkelijkheid. Op deze site hoor ik enkel één kant van de bel luiden in verband met ‘het broeikaseffect’, ‘de klimaatverandering’ enz. Ook dit is weer zo’n typisch Antropogenic Global Warming Onzinverhaal.

    • Menno

     De parallelen tussen creationisten en klimaat-alarmisten zijn dan ook verbijsterend…

    • Menno

     De parallelen tussen creationisten en klimaat-alarmisten zijn dan ook verbijsterend…

     • Rocker

      Schofferen is ook een vak.

     • Annemieke Schwartz

      Klimaatkretologie ook.

    • moose

     Helemaal met je eens!

   • F. Vermaenen

    Toch niet zo logisch als jij denkt. Vraag aan 100 mensen of het broeikaseffect ‘goed’ of ‘slecht’ is. En vraag dan meteen ook even wiens schuld het allemaal is…
    Verkeerde en/of onvolledige terminologie (al dan niet bewust) heeft in elk geval flink geholpen om Jan modaal te overtuigen van het MMGW verhaal.

    De logica verwacht dat global warming activisten zeer bewust een ondubbelzinnige, uiterst volledige terminologie zouden willen gebruiken, zodat geen criticus er een stok zou tussen krijgen.

 • Rocker

  Annemieke legt graag op alle slakken zout. Het liefst ook op dezelfde arme slak.

  • moose

   Dat doet ze alleen op onzin uitkramende slakken.

   • Rocker

    Daar zal Tim blij mee zijn als auteur van het stukje.

    • http://www.scientias.nl Tim Kraaijvanger

     Don’t shoot the messenger 😉

  • Annemieke Schwartz

   Hier nog wat zout voor de slak: “Na tien jaar is de aarde nog maar 0,9 graden Celsius kouder dan normaal.” Euh…wat is normaal? Het laatste decennia waarschijnlijk niet. Maar de temperatuur van het Maunderminimum? Of is de Middeleeuwse Warme Periode normaler? Of de Romeinse of Minoische Warme Perioden? Ik kan normaal zo nog wel een tijdje doorgaan met zeer normale temperaturen. Zoals de warmste gemiddelde jaartemperatuur was niet 2010, niet tijdens het laatste decennium, maar in 1866.

   • Annemieke Schwartz

    De warmste gemiddelde jaartemperatuur was niet 2010, niet tijdens het laatste decennium, maar in 1866. IN NEDERLAND erratum

   • Rocker

    Als je dan toch aan het strooien ben, het is het laatste decennium. Niet het laatste decennia.
    Maar dat is wel erg flauw hè. Maar ja majesteit, zo zijn plebs nou eenmaal.

    Je wilt het Maunder minimum dus als normaal beschouwen? Het lijkt mij juist apart dat er door een extreem laag aantal zonnevlekken een koude periode zou zijn geweest. Zo apart dat ze er zelfs een naam aan hebben gegeven. Hadden ze maar wat meer broeikasgassen in de atmosfeer gehad destijds, dan was het lekker warm gebleven. Hoe kan je weten dat 1868 het warmste gemiddelde WERELDjaartemperatuur had? Het wordt pas sinds 1880 gemeten!!

    Maar jullie draaien nou eenmaal jullie hand niet om om gegevens te verdraaien en vervalsen. De film The Great Global Warming Swindle is een poging om onder andere met vervalst wetenschappelijk materiaal de antropogene broeikastheorie onderuit te halen. De argumenten die de makers daarvoor gebruiken zijn grotendeels achterhaald en dat de vervalsingen die de makers gebruiken om tóch hun punt te maken, door klimaatwetenschappers eenvoudig worden doorzien. Het is zelfs zo erg dat wetenschappers die hebben meegewerkt aan de film aangifte hebben gedaan wegens het verdraaien en misbruiken van hun onderzoek.

    De lijst met weerleggingen is vrijwel eindeloos lang. De bewijzen voor opwarming rijgen zich aaneen. En het enige wat de sceptici er tegenover stellen is ontkenning, manipulatie van gegevens, maar nooit eigen onafhankelijk onderzoek. Alleen Tea Party achtige aanvallen.

    Het keeps you (and sadly, me) busy… but no more. thanx

    • Annemieke Schwartz

     Global Historical Climatology Network (GHCN) gaat terug tot 1706. 1868 is met 11,7°C gemiddeld, het warmste jaar in Nederland ooit gemeten.

     • Rocker

      Het gaat over het WERELD klimaat! Niet NEDERLAND!

     • Annemieke Schwartz

      Het gaat over historische data waar niet mee geknoeid is door de Phil Jonessen, James Hansensen of Michael Mann’s van deze wereld. In Nederland is er opwarming van 1706 tot 1868 ongeveer en daarna is het gemiddelde zo plat als een pannekoek. Toch wordt er beweerd dat de temperatuur dramatisch stijgt in Nederland maar dat blijkt niet uit de cijfers. Als je wetenschappelijk onderzoek doet moeten je cijfers wel kloppen. En er stond een erratum meer dan een uur voor jouw reactie dus goed lezen dus!

     • Rocker

      Dat zijn gewoon leugens, meer kan ik er niet over zeggen.

      Zowel de CO2 toename als de temperatuursstijging zijn onafhankelijk gemeten. Op geologische tijdschalen gaan die hand in hand – no question. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is een functie van hoeveel je er in stopt (door vulkanen, en methaan (wat daarna oxideert tot CO2), en hoeveel er weer uit gaat door verwering en begraving van organisch koolstof. Dit zijn langzame processen, zo duurt het bv 125,000 jaar voordat je een bv eenmalige input door verwering kunt wegwerken. Op de korte tijdschaal zien we eigenlijk precies hetzelfde – de CO2 en temperatuursstijging gaan hand in hand.. Alleen het systeem Aarde, (met name de Oceanen) bufferen de CO2 stijging nog een beetje. Mijn collega’s Geertjan-Brummer en Roel Nagtegaal, en vele vele anderen met hen lieten het zien – meten is weten – en de temperatuur en CO2 stijgen allebei sinds de industriele revolutie, zo’n 150 jaar geleden. De concentratie van het broeikasgas CO2 – let op: BROEIKASgas CO2 – is toegenomen van 280 tot 396 ppmv – waarden die de afgelopen 15 miljoen jaar niet meer zijn voorgekomen, en die bv ook een evt aanstaande ijstijd onmogelijk maken. De input door mensen door verbranden van fossiele brandstoffen en kappen van koolstof reservoirs heeft nu een omvang van 8 Gt per jaar – dat is 8,000,000,000,000,000 gram koolstof per jaar – een input die ook volgens alle klimaat modellen, incl. varierende zonne-input klopt met de waargenomen stijging in temperatuur. Als er morgen een super-vulkaan uitbarst (niet dat puistje in IJsland) OK, maar er is geen andere bron aan te wijzen de afgelopen 150 jaar voor de toegenomen pCO2. En zoals de les van het verleden ons dus verteld: wat gebeurt er als je broeikasgas laat toenemen in de atmosfeer? Nou, dan wordt het warm.. Tsja. Laten we dat nou ook nog meten!

      Bron: Prof. Dr. Henk Brinkhuis is hoogleraar Palaeo-Ecologie en Biomariene Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

     • Lex

      Dat doe je mooi Rocker,

      Je stelt mevrouw kritisch, nu tegenover een expert, die al jaren onderzoek doet. Zelf geloof ik dat het klimaat een eigen wil heeft en dat de mens hier een kleine rol in heeft. Atoombommen gooien gaat niet helpen, hoogstens gaat het aantal mensen met kanker omhoog. Het laat zien waar de mens toe in staat is.

      Nu verder over de discussie, je hebt de gewonnen, dat is gewoon duidelijk. Ik vraag mevrouw kritisch nu ook om op te houden zo’n pain in the ass te zijn.

     • Annemieke Schwartz

      Zie hoger over de rol van kritieken. Dat is wat er gebeurt in dit debat. Critici mogen nergens hun kritieken uiten. Het is daarom dat het wordt vergeleken met een geloofsdoctrine.

     • Lex

      Critici mogen overal hun kritiek uiten, het internet is open voor iedereen, een paar uitzonderingen daar gelaten.

      Waarom het wordt vergeleken met creationisme, vanuit mijn perspectief:
      – Bij zowel creationisme en klimaat-sceptici worden er steeds dezelfde argumenten gegeven, vaak erg vaag ( de zon heeft de grootste invloed, het klimaat heeft een eigen zin, etc.). Gelukkig kom jij met heldere argumenten, laat zien dat je boven de meelopersgraad zit als het gaat om kritisch zijn
      – creationisten en klimaat-sceptici volgen de mainstream science niet: het verschil is overigens wel zo dat voor de CO2-controversie nog iets te zeggen is voor beide partijen( wie gelijk heeft laten we even in het midden) en bij creationisme er eigenlijk geen bewijs is voor creatie
      – Verder vinden sommige mensen( waaronder ik ), zowel klimaat-alarmisten als klimaatsceptici als creationisten nog al opdringerig en jullie weten nooit van ophouden

      Maar mijn zegen heb je als het gaat om kritisch zijn, want dat is een van de beste eigenschappen die een mens kan hebben. btw wees kritisch beide kanten op die van jouw en die van de ander

     • Rocker

      Je hebt een punt Lex. Daarom heb ik ook besloten om niet meer te reageren op steeds weer de zelfde argumenten. Het is allemaal een herhaling van zetten geworden.

     • Annemieke Schwartz

      Onderstaand enkele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de co² pas 400 tot 1000 jaar later meevarieerden met de temperatuur en waarbij dus ondubbelzinnig aangetoond werd dat eerst de temperatuur varieerde en dan pas het co² en dus co² nooit een sturende factor was tijdens de glacialen en interglacialen.
      En belangrijk om te weten temperaturen daalden ook als de co²gehaltes zeer hoog waren.

      Fischer, H., Wahlen, M., Smith, J., Mastroianni, D. and Deck B. 1999. Ice core records of
      atmospheric CO2 around the last three glacial terminations. Science 283: 1712-1714.
      Indermuhle, A., Monnin, E., Stauffer, B. and Stocker, T.F. 2000. Atmospheric CO2 concentration from 60 to 20 kyr BP from the Taylor Dome ice core, Antarctica. Geophysical Research Letters 27: 735-738.
      Monnin, E., Indermühle, A., Dällenbach, A., Flückiger, J, Stauffer, B., Stocker, T.F., Raynaud, D. and Barnola, J.-M. 2001. Atmospheric CO2 concentrations over the last glacial termination. Nature 291: 112-114.
      Mudelsee, M. 2001. The phase relations among atmospheric CO2 content, temperature and global ice volume over the past 420 ka. Quaternary Science Reviews 20: 583-589
      Caillon, N., Severinghaus, J.P., Jouzel, J., Barnola, J.-M., Kang, J. and Lipenkov, V.Y. 2003. Timing of atmospheric CO2 and Antarctic temperature changes across Termination III. Science 299: 1728-1731.

     • Jasper

      Waar komt die ongelooflijke drang om jezelf zo op de voorgrond te plaatsen vandaan ? En waarom noem jij andere mensen “plebs”. Je komt op deze manier een beetje gefrustreerd over waardoor mensen denk ik snel de kern van je wetenschappelijke punt missen. Beetje vreemde en onnodig arrogante manier om je zogenaamde gelijk te verkondigen.

     • Mac

      Ja mooi, alleen jammer van al die taalfouten

 • Stephan

  Only in America.

 • http://twitter.com/omerogie Rogier Westerhoff

  OK, dus als deze theorie klopt, zou het dus na Hiroshima een fiks aantal graden zijn afgekoeld?? En zo ja, dan duurde dat dus ook niet al te lang, want 60 jaar later is het alweer enorm opgewarmd. Wat een raar verhaal!

  • http://twitter.com/Reimzter Reimer van der Woude

   Wat baal ik toch altijd van mensen die niet LEZEN! Na tien jaar is de verkoeling teruggezakt naar 0,9 graden Celsius. eeeeeeh ohja..

  • Bob

   Het gaat hier ook om 100 van deze kernbommen, niet 1 of 2 zoals in WOII

 • Anti-Msg

  Dan ben je toch ook niet goed wijs, wie verzint dit nou, misschien leuk voor als je een 11de teen wilt-.-

 • Rocker

  Wat mij aan het twijfelen maakt is volgens mij het volgende.
  De krachtigste waterstofbom ooit was de Tsar Bomba (50 miljoen ton TNT), door de Russen op 30 oktober 1961 tot ontploffing gebracht op Nova Zembla. De explosie was tot op 1000 km afstand te zien; vensterruiten sneuvelden tot op 900 km afstand.
  De voorgestelde 100 bommen van 15 kiloton leveren “slechts” 1,5 miljoen ton TNT op.
  Was er een flinke afkoeling in 1961/62? Hoogstens de legendarische winter van ’63, maar bewijs maar eens dat er enige samenhang was.
  Je zou kunnen beargumenteren dat het effect van koolstof in de atmosfeer rond de evenaar vele malen groter is. Met vulkanen is dat inderdaad zo.

  • Fly By Comment

   Bewijs?
   Meer dan tien jaar geleden brak de pinatubo uit en de Wereld wijde temperatuur zakte gedurende twee jaar met zo wat twee graden.
   Met de WTC aanslag door israel moest geheel het Amerikaanse Vliegverkeer twee dagen aan de Grond.Gevolg was dat de Wereld temperatuur snel ook al met zo wat twee graden zakte.
   De Tsar bom in 1961 en de er op volgende harde Winter 1963? Daar Wil Ik Wel om Wedden dat er Samenhang is.Dan werd er stof tot in de Stratosfeer gedragen net als bij Pinatubo.Van Daar dat er per Werelddeel twee jaar tussen kan zitten met de Symptomen.

   Global warming is een mega scam met Vele Multi miljarden afpersingen en ook misbruikt om de toenemende vervuilingen van hun eigen industrien en vliegverkeer op Onze Bordjes te schuiven.Zo te verhullen en Ons aan te rekenen.Global warming scam waar o.a. de wetenschap alle belang heeft dat het niet door de Mand Valt.Een Simpele ordinaire scam om aan je broodje te komen van gehalte de icesafebankenscams etc.We worden geleidt – de afgrond in – door geboefte en mafia van overwegend buitenlandse origine.

   Dat het vliegverkeer een chronisch koolstofdeken om de Aarde legt is al meer dan 20jaar bekend even als de weigeringen de Russische Weerdata in de globalwarmingscam berekeningen op te nemen.Koolstof is een broeikasstof en neemt straling op en zendt infrarood – warmte – uit – de broeikasstraling.

   Bewijs van Samenhang Kun je Vinden door even intrusieve Verschijnselen en de Gevolgen Daar van te Bekijken zo als de Vulkaanuitbarstingen door de eeuwen heen waar al zat materiaal en Weerkundige Globaal Klimatologische Beweringen aan Verbonden zijn.Of de grote meteoorinslag 1908 Toengoeksa in Rusland?De fijnstof van de chronische meteorietinslagen die de Aarde 247 treffen en waar van de ijsmeteorieten zorgen voor een Zeespiegelstijging van een halve meter per 100.000 jaar?Een grote meteorietenstorm en de gevolgen over de komende jaren?

   Zelfs bij een infrastructuur met Autoverkeer Zal geheel het Weer anders zijn vanwege de chronische stofinjecties in de Atmosfeer.Dat is nog geen eens Stratosfeer.

   Een heel simpele oplossing om Temp te verlagen is Alle Platte en Zuidelijke en licht hellende Daken Verplicht met Aluminiumverf te dekken.Opgelost je probleem.Of aan je beroepsoplichter de gemiddelde ambtenaar en politicus gaan vragen waar om ze al meer dan 20 jaar van die mooie plannen hebben over zonneboilers en zelfvoorzienende Huizen én dé éérste Nog Stééds geboúwd MOÈT worden er nog geen eens een eerste zonneboilertje ligt van hen.Wél energiebelasting afpersen zo dat We ook zelf niets meer kunnen aanleggen en hun olie verplicht dienen te stoken.Of waren die invallen in jemen haiti Irak Afghanistan Iran érgens anders voor bedoeld dan Ons nog eens honderd jaar olie te laten stoken?Het internationale geheime en Criminele WARE energiebeleid der fascist dictators of industry is ZO toch Wél Feitelijk Duidelijk en de Global warming gezeur een NOG duidelijker stukje oplichting ér boven op.

   +Óf Wát te denken van al die scammers alle betalingen ontzeggen?
   +Dat Zál een opluchting zijn wegens fors afnemende milieuvervuiling en global warming.
   Vervuiling Gáát hoé zéér ze ook mét die té dure gelakte naaldhakjes van ze op de tegeltjes stampén écht PÈR Euro!
   +Wat dacht u dat hun chronische oorlogen voor chemivalien vullis en stof in de Atmosfeer brengen?
   +Hoé Véél Bomen er Èlke Dag gehakt worden om enkel hun gezeur de Wereld over te laten waaien steeds?Al is het om steeds te verkondigen dat ze een hybrideauto ván Ons Geld hebben Óf hoé ze Ons noú wéér gáán rédden én hún kinderen náár milieuverantwoordde universiteiten gáán Ván Òns Geld – Ònze Kinderen Niét – Dié milieu freaks aka graaf dracula´s en hun vampierennesten stijl 21ste eeuw?
   +Zij zijn 99% van de tijd op tv Alles en Een Ieder óver schreeuwende en doén áls enige voor 99% NIÈTS NUTTIGS.

   GÈLÒOF zé NIÈT MÈÈR!!!

   @Rocker …the day after?

   • Rocker

    ja die.

 • Nils Peters

  Wat ik ff niet begrijp is dat de koolstof de warmte zou absorberen, en dat dat dan in de warmte in de atmosfeer zou schelen. De koolstof absorbeert de warmte, ergo de koolstof wordt warmer, deze koolstofmoleculen geven deze warmte toch ook weer af aan de atmosfeer? Volgens mij is dit een geval van behoud van energie en zou het uiteindelijk zelfs alleen maar warmer worden.

 • Rocker

  By the way, was dit niet gewoon het schrikbeeld van de jaren 80?
  The nuclear winter?
  Er is zelfs een film over gemaakt waarvan de titel me even ontschoten is.

 • moose

  Feit alleen al dat er iemand is die dit soort oplossingen denkt te verzinnen voor niet bestaande problemen doet mij vermoeden dat de hele klimaatwetenschap compleet gek is geworden!
  Oh, nee.. dat waren ze al.

 • Philip

  Klimatologie is geen exacte wetenschap, al die zgn klimaat specialisten zijn geen specialisten, het zijn specialisten in het draaien van computer simulaties..wat je er in stopt komt er ook weer der uit…dat is weer exacte wetenschap.
  Computer simulaties, die dagelijks worden gedaan door zgn klimaat specialisten, die dan nog eens zoveel Co2 uitstoten als een mondiaal gezin op jaar basis doet..stelletje HYPOCRIETEN.

  Co2 is maar 1 onderdeel van onze atmosfeer, dus is het ook maar 1 onderdeel van het klimaat.
  Er is een Co2 cyclus, een stikstof en methaan cyclus, ammoniak, Co, Ho2 zuurstof etc..zijn allen onderdeel van onze atmosfeer dus ook ons klimaat.
  Dat de mens voor een stuk verantwoordelijk is, daar kan geen kat onderuit, maar dat is maar een stukje, het merendeel is en zijn allemaal cyclussen…En dat beste kinderen en mensen, dat is wederom een FEIT.

  Wij komen met de huidige mensheid op een punt, dat we ons weer moeten aanpassen, net zoals de miljoenen jaren voor ons is geweest, want beste kinderen en mensen, revolutie-evolutie staat of valt met de klimatologische omstandigheden…en dat is wederom een FEIT.

  Een ander FEIT, mensen die blijven vast houden dat Co2 de hoofdoorzaak is, zijn te veel met zich zelf bezig in de plaats met het eigenlijke klimaat.
  Want het klimaat dat veranderd wel altijd, alleen zijn de huidige mensen zo ARROGANT en KLEINZIELIG, dat ze menen dat het klimaat een constante is, dat taxen en belastingen innen op het klimaat dat veranderd, dat het klimaatverandering worden gekelderd of zelfs word terug gedraaid.

  Wetenschappers die rotzooi in de lucht laten pompen zoals zilver deeltjes, of in de oceanen ijzer sulfaten gaan droppen, of atoombommen droppen, die mogen ze voor mijn part op de lijst zetten van de meeste gezochte terroristen die constant aanslagen plegen tegen de menselijkheid.
  Die mensen mogen voor mijn part tegen de muur gezet worden, die mensen zijn mentaal instabiel en trekken de rest van de mensheid mee de afgrond in.
  Dat is wederom een verschil tussen gebrain wasde kinderen en mensen, die volgen als blinde schapen en wakkere mensen.

 • Weerprater

  Quote uit stukje:

  “Uit klimaatmodellen van NASA blijkt dat koolstof hitte van de zon absorbeert, net zoals een heteluchtballon dat doet. Na een regionale kernoorlog dalen de gemiddelde globale temperaturen 2,25 graden Celsius. Toch zijn er gebieden die waarschijnlijk 5,4 tot 7,2 graden afkoelen, zoals delen van Europa, Azië, de tropen en Alaska. Eén nadeel: de daling blijft enkele jaren in stand en lost daarna langzaam op. Na tien jaar is de aarde nog maar 0,9 graden Celsius kouder dan normaal.”

  Vraagje sinds wanneer is Fahrenheit het zelfde als Celsius?

  2,25 graden Celsius moet zijn ===> 1.25 graden Celsius
  5,4 tot 7,2 graden Celsius moet zijn ===> 3 tot 4 graden Celsius
  0,9 graden Celsius moet zijn ===> 0.5 graden Celsius

  Die gegevens staan ook duidelijk aangegeven in het stukje bij NG

  • F. Vermaenen

   Inderdaad WeatherMan, dit is zeer onzorgvuldig vertaald.
   Temeer omdat het net om die temperaturen gaat!

 • http://www.facebook.com/people/Joe-van-den-Berg/1324417989 Joe van den Berg

  laat de E.T’s maar mooi doorgaan met kerncentrales uit te schakelen en raketten uit de lucht te halen 😀

 • Freddy

  Wat moeten wij, het plebs, in godsnaam nog geloven als zelfs de “hooggeleerden” het niet eens raken?

 • L Jonkman

  De hoeveelheid energie die vrijkwam bij de grote uitbarsting van mount st. Helens in 1980, was vergelijkbaar met vijfhonderdmaal de kracht van de atoombom op Hiroshima.
  dus!!!!!!!!!!!

 • F. Vermaenen

  Ik vraag me af of er hier nog mensen zijn die vermoeden dat de global warming kwestie, de best geslaagde poging tot nog toe was (van wereldwijd ‘groen’) om de boel te belazeren.
  Ze hadden zelf nooit kunnen denken dat het zó’n vaart zou nemen.
  Gelukkkig is het met hun ‘fijn stof’ niet zo verlopen…

 • Rocker

  Ja hoor, beide zijden zijn hier vertegenwoordigd. :-)

 • Braatsche

  Er wordt hier gecensureerd, geloof ik. Deze voormiddag zo tussen 10u30 en 12u heb ik een reactie gepost, maar die staat nog steeds niet online.

  Webmasters, check jullie website eens!

  • Rocker

   Reacties van mij met weblinks worden nooit geplaatst.
   Dus
   toedeledokie

  • Lex

   ik heb een week geleden( mss meer ), bij een artikel over de mens verliet de boom 4,2 miljoen jaar geleden ook een stuk met weblink geplaatst nooit meer iets van gezien

  • F. Vermaenen

   Tja, je komt hier in het hol van de leeuw 2 links plaatsen naar sites die het global warming verhaal verketteren…

  • Braatsche

   Allez, vooruit. Het is dan toch gepubliceerd. Wel, beste F.Vermaenen, dat is nu net hetgene mij het meeste enerveert: tegenstanders en skeptici die het verhaal van de AGW in twijfel trekken, worden wereldwijd monddood gemaakt, beschouwd als “betaald door de olie-industrie”. Als gewone burger doe ik niet mee aan al die vuile machtsspelletjes, maar het verontrust me des te meer dat mensen met slechte bedoelingen de grote massa kunnen kapot maken als ze ooit zover geraken om hun willetje door te drijven.
   En eigenlijk, hier in het Westen is net hetzelfde bezig als in Libië of Egypte, de inhoud is hetzelfde, maar de verpakking is mooier. Dat is het verschil. Hoeveel vrijheid hebben we hier? Als je je k**t draait, bots je tegen wet X of wet Y, draai je je nog eens, bots je tegen wet Z of A. Onafhankelijke beslissingen nemen, of vrij zijn om een keuze te maken, dat bestaat bijna niet meer. Als je je belastingen niet betaalt, word je het gevang in gezwierd. Wie is de overheid om mensen (vrije burgers) te verplichten om belastingen te betalen volgens de door hen geformaliseerde criteria? Waarom mogen we zelf niet beslissen hoeveel belastingen we betalen? Dat is nog een systeem van uit de feodale tijd, waarin vazals verantwoording moesten afleggen tegen hun graaf of koning. Toen ook al werden mensen afgeperst en uitgeperst door hun plaatselijke oversten. Wat een pervert systeem is dit toch. Het is tijd voor een nieuwe wind door onze samenleving.

   • Philip

    Daarom dat ik al jaren mensen aan het verstand probeer te brengen, dat het westen ook een dictatuur is, alleen is het hier een mooiere verpakking, het concept blijft in the end het zelfde.
    Als andere mensen, mensen gaan dicteren wat ze mogen of niet mogen, dat is dat zonder uitzondering dictatuur…slikken of stikken.
    Ze gebruiken evenzeer een privé militie daar voor, ze worden ook wel politie genoemd.
    Een vb, in de grondwet staat, dat iedere burger zich vrij mag bewegen van punt A naar punt B, maar ze vertellen er niet bij, dat van punt A naar punt B u allerhande obstakels tegen komt in opdracht van mensen die zeggen dat u zich vrij mag bewegen.

    Politiekers of het systeem er van, is het zelfde systeem dat word gehanteerd zoals de bedrijven doen, niets mag kosten maar het moet wel veel geld opbrengen….wij mensen worden gebruikt zoals een product.

    Zolang dat het geld systeem in werking blijft, een systeem dat maar instant word gehouden door amper een handvol onintelligente mensen, gaat deze wereld er niet meer op vooruitgaan.
    Want zonder dat geld systeem of de dictatuur-bemoeizucht, dan stond de mensheid al veel verder dan nu het geval is.
    Dan hadden we al proper en vrij energie, voedsel genoeg, geen oorlogen of armoede, dan was het ISS al lang af, dan hadden we al een Maan-Mars basis, dan waren we al oorden aan het verkennen ver buiten ons planetenstelsel.

    En dat komt van een wakkere mens, die het kotsbeu is om te leven in een dictatuur.

    • Rocker

     Daarom ga ik zo lekker even stemmen. :-)

     • Philip

      En waarom gaat u stemmen??? in het midden oosten of die andere onrustige landen, daar gaan en mogen de mensen ook gaan stemmen, men noemt het evenzeer democratie..er zijn verkiezingen.
      En let op he, het Westen doet er nog grillig aan mee ook nog eens, denk maar aan Moubarak van Egypte, een president voor het leven.
      Of denk maar aan Libië nu, ook een president voor het leven, daar wilt het westen nu wel met militaire acties gaan optreden, voor de olie weliswaar.
      Toch zijn al die dictators gekozen volgens een democratisch systeem, dat die verkiezingen massaal zijn of worden vervalst, speelt geen rol.

      Zelf ben ik de laatste twee keren niet meer gaan stemmen in dit apen land België genoemd.
      Op voorhand zijn ze al minister posten aan het verdelen, op voorhand zijn ze al kartel afspraken aan het maken.
      Mensen die gekozen zijn voor de kamer gaan naar de Senaat, of die van de Senaat gaan naar Europa, of ministers die na een corrupt schandaal een paar jaren gaan onderduiken, om dan terug te komen als Vc eerste minister bv…voorbeelden genoeg anders hoor.

     • Rocker

      Luidt het gezegde niet dat het volk de regering krijgt die het verdient?

      Dat u Nederland en Libië op één lijn stelt… 😮

     • Philip

      Ik citeer: Als andere mensen, mensen gaan dicteren wat ze mogen of niet mogen, dan is dat zonder uitzondering dictatuur…slikken of stikken.

 • Poep

  goede info