‘Zout is toch goed voor het hart’

Te zout eten zou slecht zijn voor de gezondheid, maar nieuw onderzoek laat iets anders zien: zout is juist goed voor het hart.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat mensen met een hoge bloeddruk geen baat hebben bij zout eten. Door minder zout te eten, nam de kans op hartziekten aanzienlijk af. Maar dit nieuwe onderzoek laat zien dat mensen die zout eten juist een minder groot risico lopen om aan hartziekten te sterven.

WIST U DAT…
…superproevers eerder ongezond eten?

De onderzoekers baseren hun conclusie op een studie onder meer dan 3600 mensen. De meeste proefpersonen hadden een normale bloeddruk. Door te kijken naar de hoeveelheid sodium in de urine achterhaalden de onderzoekers hoe zout de proefpersonen aten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die zout eten vier keer minder kans hebben om aan hart- en vaatziekten te overlijden dan mensen die niet zout eten.

Mensen moeten dit onderzoek echter niet aangrijpen om massaal aan het zout te gaan. Experts wijzen er bijvoorbeeld op dat dit onderzoek is uitgevoerd onder Europeanen en dus niet representatief is voor Afro-Amerikanen, die veel gevoeliger zijn voor zout. Ook trekken sommige wetenschappers de resultaten van het onderzoek in twijfel, omdat er per 24 uur maar één keer een meting is verricht. Dat zou niet al te betrouwbaar zijn, omdat de hoeveelheid zout in het lichaam elke dag weer anders is. En dat geldt ook voor de bloeddruk. Ook de leeftijd van de proefpersonen kan de resultaten beïnvloed hebben. Meer onderzoek zou dan ook hard nodig zijn.

Bronmateriaal:

"Low-Salt Diets Reduce Heart Disease Risk, Right? A Study Disagrees" - Time.com
  • moose

    Met mate dan maar he..

  • R Vd Veer

    Verondersteld dat de invloed van zout groter of op zijn minst gelijk is aan alle andere invloeden/factoren in een mens is betreft het ‘” hokje” hart en vaatziekten. Lachwekkend dit soort onzin!!

  • Gast

    “Afro-Amerikanen”? Wat is er zo speciaal aan negers die in Amerika wonen? Geldt de extra gevoeligheid voor zout niet voor alle negers dan? Is dit niet gewoon te letterlijk vertaald uit een artikel voor een Amerikaans publiek?