Onder elk artikel kun je reageren en met andere lezers in discussie gaan over wat je in het artikel hebt gelezen. Iedereen kan en mag meedoen, maar er zijn wel een paar simpele regels:

– Probeer het zoveel mogelijk on-topic te houden
– Let op je taalgebruik
– Beledig of kwets andere gebruikers niet

Gebruikers die zich niet aan deze regels houden, kunnen – tezamen met hun berichten – van het forum geweerd worden.

Moderator
Naast de redactie houden ook moderators Charel en Yorick het forum goed in de gaten. Zij kijken of bovenstaande regels gehandhaafd worden en kunnen – indien nodig – maatregelen treffen. Berichten en/of gebruikers worden alleen geweerd als bovenstaande spelregels gebroken worden. Charel en Yorick zijn zelf ook actief op het forum en discussiëren op eigen titel mee.

Zie je iets op het forum dat niet door de beugel kan? Meld het via info@scientias.nl.