We naderen omslagpunt waarop de aarde onomkeerbaar verandert

Binnen enkele generaties kan het leven op aarde er wel eens heel anders uitzien. En we naderen het punt waarop dat scenario zich onomkeerbaar voltrekt. Daarvoor waarschuwen onderzoekers.

Wetenschappers uit verschillende delen van de wereld uiten hun zorgen in het blad Nature. Ze bestudeerden verschillende studies en concluderen op basis daarvan dat de aarde op relatief korte termijn wel eens voorgoed kan veranderen.

Nieuwe wereld
De groei van de bevolking, de vernietiging van ecosystemen, de verandering van het klimaat: het zijn allemaal factoren die bijdragen aan een heel andere wereld. En we naderen rap het punt waarop die nieuwe wereld onomkeerbaar ontstaat. “Het zal op dat punt met het oog op de biologie echt een hele nieuwe wereld zijn,” stelt onderzoeker Anthony Barnosky. “De gegevens suggereren dat de biodiversiteit beperkt wordt en dat het grote gevolgen heeft voor de dingen die we nodig hebben om onze kwaliteit van leven te handhaven, denk aan de visserij, de landbouw, producten die we uit het bos halen en schoon water. En dat kan binnen enkele generaties plaatsvinden.”

Onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op een uitgebreide studie. Ze bestudeerden welke invloed klimaatverandering in het verleden had. Datzelfde deden ze ook voor bijvoorbeeld de groei van de bevolking. Op basis daarvan durven de onderzoekers al wel het één en ander te voorspellen. Zo wijzen ze erop dat sommige planten- en dierensoorten zullen verdwijnen. Andere soorten zullen zich met elkaar kruisen. En gewassen die hier nu prima groeien, zullen in de toekomst wellicht op heel andere plekken floreren.

Ook een oplossing?
Halveer uw biefstuk en red het klimaat!

Omslagpunt
Volgens de onderzoekers stevenen we hard op het omslagpunt af: dat is het punt waarop de veranderingen zich onomkeerbaar gaan voltrekken. Wanneer we dat omslagpunt precies bereiken, is onduidelijk. “We zijn in sommige delen van de wereld misschien al voorbij dat omslagpunt,” stelt onderzoeker Elizabeth Hadly. “Ik kom net terug van een reis naar de Himalaya in Nepal en daar zag ik hoe families elkaar met kapmessen te lijf gaan voor hout: hout dat ze in een avond helemaal opmaken om hun voedsel te bereiden.”

Klein ecosysteem
Onderzoeken naar kleine ecosystemen wijzen erop dat zodra een gebied voor 50 tot 90 procent is veranderd, het hele ecosysteem radicaal verandert. Het leidt vaak tot het verdwijnen van soorten en een beperktere biodiversiteit. “Kan dit echt gaan gebeuren? Als we naar het verleden kijken dan zien we dat het echt kan gebeuren. Het is al gebeurd. De laatste IJstijd van zo’n 11.700 jaar geleden is daar een voorbeeld van.” Toen kreeg de biodiversiteit ook een flinke duw en eigenlijk is deze daar nog steeds niet van hersteld. “Ik denk dat we – als we de meest onplezierige veranderingen willen ontwijken – van die vijftig procent-grens weg moeten blijven.”

Verandering
De onderzoekers roepen in hun paper op tot nader onderzoek om de gevolgen van al die processen (overbevolking, klimaatverandering, enzovoort) nog beter in kaart te brengen. “We willen in staat zijn om op tijd vast te stellen wat een schadelijke biologische verandering is, zodat we deze veranderingen uit de weg kunnen gaan,” vertelt Barnosky. Ook pleiten de onderzoekers ervoor om maatregelen te treffen en het naderend onheil op die manier te ontwijken. “We kunnen ook onze handen in de lucht gooien en zeggen: ‘Laten we gewoon doen wat we altijd al deden en we zien wel wat er gebeurt. Als we dat doen, denk ik dat de mensheid het ook wel overleeft, maar dan gaan we bepaalde effecten zien die de kwaliteit van leven van onze kinderen en kleinkinderen ernstig aantasten.”

De onderzoekers doen ondertussen hun uiterste best om de gevaren waar onze aarde mee te maken heeft, in kaart te brengen. Ze doen dat onder de noemer van ‘The Berkeley Initiative in Global Change Biology‘ (BIGCB). “Het belangrijkste doel van BIGCB is begrijpen hoe planten en dieren in het verleden reageerden op grote veranderingen in de atmosfeer, de oceanen en het klimaat, zodat we betere voorspellingen kunnen maken en beleidsmakers de benodigde stappen kunnen zetten om veranderingen die onvermijdelijk zijn te beperken of ons daar aan aan te passen.”

Bronmateriaal:

"Scientists uncover evidence of impending tipping point for Earth" - Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door DonkeyHotey (cc via Flickr.com).
 • no-to-asbak-filosofie

  Eén antwoord:  pfffff

 • Moose


  De onderzoekers roepen in hun paper op tot nader onderzoek om de gevolgen van al die processen  ”

  DAT was wat ze wilden: nog meer geld om over de balk te smijten aan het zoveelste nutteloze onderzoek.
  Stelletje oplich.. nee: paniekschoppers.

  • White Smoke

    Paniekschoppers zegt ie.
   Terwijl het verder zo duidelijk als wat is dat we met z’n alle de aarde naar de klote helpen.
   Maar nee verandwoordelijkheid nemen homaar. En als er dan wetenschappers zijn die de waarheid vertellen als ze zeggen dat het er over enkele generaties heel anders uit kan zien, dan is het gelijk “paniekzaaien” en roepen mensen dat het wel “mee valt”. Nou ik kan je, net als deze wetenschappers, vertellen dat het niet meevalt. Mij maakt het geen donder uit als de mensheid uitsterft, ik denk dat dat zelfs een grote verbetering is voor de gehele planeer Aarde.
   Maar mensen (in het algemeen) zijn te egoistisch en willen bijna nooit de waarheid onder ogen zien.

   En dan zijn er nog mensen die durven te klagen over geld. Geld… een verzinsel van de mens met een waarde die net zo groot is als jij er aan hecht. Hoe kan het toch waar zijn dat er zoveel mensen blijven zeuren over geld terwijl we met zn alle de hele complete wereld bol naar de afgrond helpen.

   Ongelooflijk

   • F. Vermaenen

    Het is arrogant om te denken dat wij de Aarde naar de verdommenis kunnen helpen. Er is niets mis met de Aarde. We kunnen beter iets doen aan de luchtvervuiling, dat wel. Maar daar wordt niet meer over gesproken. Enkel over CO2, terwijl dat geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat.

    • Jaro Smoes

     Dat de aarde opwarmt en afkoelt is een natuurlijk proces. Wij versnellen dat proces. Daardoor stijgt de temperatuur sneller dan normaal. En dát heeft wel gevolgen. Maar die zien we niet in 1, 2 , 3. En het heeft toch geen zin dat ik het je uitleg, want mensen als jij blijven toch steeds ontkennen. Dát is pas arrogant, er niet aan denken hoe de volgende generaties de rommel van de vorige moeten opruimen.

    • White Smoke

      Mijn reactie was niet echt een reactie inhoudelijk op het artikel, maar over hoe het is. Ik zeg niet dat wij de oorzaak zijn van de opwarming. Ik doel veel meer op het complete verhaal, hoe wij de natuur uitputten, balansen constant verstoren enz. Als je niet kunt zien dat de we op dit moment bezig zijn met z’n alle de Aarde te verkloten, dat moet je je ogen eens open doen.

   • F. Vermaenen

    Hoe kon het nu toch zo ver komen dat je het niet erg vindt dat de mensheid zou uitsterven.
    Deze gedachte maakt jou zelfs ongeschikt om mee te denken over dit onderwerp vanwege je vooroordeel.
    Doe dit niet, denk anders, kijk naar feiten, luister niet naar alarmisten aka ‘klimaat-wetenschappers.’ Kijk-naar-feiten.

    • White Smoke

     Wat ik daarmee probeerde aan te geven is dat wij het in mijn ogen op dit moment verpesten voor het andere leven op Aarde. Er is geen een diersoort die zoveel schade aanbrengt aan het geheel, als de mens. Dat is waarom ik denk dat de Aarde beter af zou zijn zonder mensen. Alle dieren zouden vrij spel krijgen, nieuwe natuurlijke balansen ontstaan zonder dat de mens dat keer op keer verstoord, en het zou een prachtige planeet kunnen worden.

     Het ging mij meer om het verhaal dat wij dus echt wel de planeet uitputten en alles zwaar verstoren. Ik geloof ook niet in de ‘globalwarming’ theorie die vertelt dat de opwarming helemaal alleen aan ons te wijten is. Ik denk ook niet dat onze CO2 zoveel verschil maakt. Maar afgezien van de CO2, zijn er nog veel meer en veel gevaarlijkere stoffen die de lucht in gaan door onze maatschappij. Stoffen die veelal giftig zijn voor het merendeel van het leven.

     Waar jij vindt dat ik een vooroordeel heb, vind ik juist dat ik het vrij goed kan onderbouwen. Iedereen heeft verder zijn eigen mening en dat moet kunnen vind ik. Zeker als het geen ‘vooroordeel’ is maar gewoon een mening waar over na is gedacht en die te beargumenteren is.

     En echt waar, als je denkt dat wij de aarde niet uitputten en verpesten, ga dan alsjeblieft is een keer op reis of praat eens met mensen van over de hele wereld om te horen hoe het daar is en hoe zij er tegenaan kijken.
     Een van de ergste dingen is nog wel dat wij hier met z’n alle belachelijk veel hebben en willen, en dat de armere bevolking van de aarde daar de grootste prijs voor betaald.

    • F. Vermaenen

     Ik ben akkoord dat wij de wereld verpesten op vlak van moraal, politiek, hebzucht, onverdraagzaamheid etc. Laat ons dáár iets aan doen!

 • Labrot

  En de vorige ijstijd is ook veroorzaakt door onnatuurlijke processen, niet  dus en hoe arogant kun je zijn om te stellen invloed uit te kunnen oefenen op de natuurlijke cycli van (klimaat)verandering die de aarde nu eenmaal ondergaat en waarom altijd die niet hard te maken, zeurende waarschuwingen voor volgende generaties. Dat de Nature’s zich nog steeds laten misbruiken door de grootste leugen van de 21ste eeuw is natuurlijk hoogst beschamend. Zolang er geen kernbom valt of meteoor inslaat kunnen ook mijn kinderen rekenen op het zelfreinigend vermogen van mijn moederaarde!?

  • Sjeng1

   Jouw moeder aarde is de afgelopen decennia behoorlijk uitgeput. Ze trekt het niet meer lang.

   • ParaBellum1

    Exact. Dat wil overigens niet zeggen dat ik dit onderzoek volledig onderschrijf.

   • F. Vermaenen

    Geef eens één voorbeeld waaruit blijkt dat de Aarde uitgeput raakt.

    • Jaro Smoes

     Alle bossen worden gakapt, alle diersoorten sterven uit, het drinkbaar water geraakt op, de grondstoffen geraken op, en zo kan ik nog wel even door gaan.

    • Sjeng1

     Jaro heeft het al in het kort gezegd. Het is een complex verhaal, maar het wijst wel eenduidig op de uitputting van onze planeet. 200.000jr. geleden ontstond de moderne mens(homo Sapiens)
     10.000jr. geleden gingen we settelen en boeren. 50 jr. geleden waren we met 3 miljard mensen.
     nu met 7 miljard. Behalve de bevolking is ook de consumptie exponentieel gegroeid met uitputting van grondstoffen tot gevolg. de aarde is een ecologisch organisme, waarin soorten onderling afhankelijk zijn. De gevoelige soorten sterven sinds de industriele revolutie in versneld tempo uit. De opportunisten die leven op het afval van de mens floreren (duiven,ratten,meeuwen, kraaien) maar op dit moment lopen bijvoorbeeld de bijen gevaar. Zonder bijen geen variatie aan planten. Zonder planten geen voedsel en zuurstof. De zoetwater voorraden in de vorm van gletsjers smelten weg.
     Al onze basis behoeften(ademen, drinken ,eten,energie, veiligheid) zijn afhankelijk van de natuur en het milieu.De wereld is de afgelopen decennia enorm snel veranderd, maar de mensen weten dat niet meer en denken dat het altijd zo geweest is.
     Dit is een heel erg beknopte eerste indruk, maar er is veel studie naar gedaan.

    • F. Vermaenen

     Dat is jullie allemaal in je oor gefluisterd, (ik bedoel in feite door je stroot geramd), tot we er allen ziek van worden. Het is ‘hen’ gelukt ja, en dat is zeer, zeer erg.
     Wie ‘hen’ zijn? De groene anti-mensen die de mensheid beschouwen als een ziekte voor onze planeet en niet haar grootste verdienste. Daarom trekken zij zich er ook geen éne moer van aan dat er massaal mensen sterven in de derde wereld landen, zolang ze zich maar goed voelen met hun ‘morele superioriteit’ welke ze denken te verdienen door afval te sorteren en inefficiënt geteelde biologische gewassen te eten, daarbij neerkijkend op al hun medemensen. Dit alles doen zij, terwijl ze toch maar netjes gebruik maken van alle luxe en comfort die de beschaving heeft voortgebracht die zij zo verachten en weg willen.

  • Uilenspiegel

   Hoe dom kan je zijn om te stellen dat de mens géén invloed uitoefent op de natuur?

 • Hans

  Pffffffffff, ik dacht dat de euro crisis erg was, maar dit is nog veeeeel erger…

  • L. Bertus

   Geen paniek Hans. Er komt nog een tijd waarin al die paniekzaaiers op het matje worden geroepen omdat hun onzin de mens veel schade heeft aangebracht. Net zoals wij nu naar de middeleeuwen kijken en ons af vragen hoe mensen zich toen zo lieten doen door al die onheils profeten, zo zullen onze kinderen ook naar deze tijd kijken.

 • phillip

  Ik zal hier waarschijnlijk één van de weinige in zijn maar ik denk dat leven op een planeet waar dan ook in het universum zéér zeldzaam is al dan niet onmogelijk. Dat de aarde die wij kennen voor zoveel leven zorgt is dan ook zéér zeldzaam in mijn opinie, als je met een nuchtere blik kijkt naar hoeveel bossen wij kappen en hoeveel leven (dieren, planten) er uitsterft door toedoen van de mens kan ik hier met mijn hoofd niet bij. Ik ben van mening dat de mensheid in zijn geheel minder waarde moet hechten aan de ‘welvaart’ zoals wij die vandaag de dag kennen en veel meer moet gaan werken aan het herstellen en laten leven van het leven op deze aarde. De mens heeft vandaag de dag veel grondstoffen en dergelijke nodig voor het voldoen van zijn welvaart. Deze uitputting van grondstoffen kan nooit positief uitpakken voor een planeet, dat moet gevolgen hebben. Ik denk dat de oplossing ligt in een zeer grote bevolkingsafname en een beter besef van hoe speciaal het is dat wij deze unieke kans hebben gekregen om hier op planeet aarde te mogen leven.

 • Wgeven1

  Alamerend bericht.
  Wat nog steeds bevreemd is dat er bijna nooit gediscussieerd word over het beperken van de wereld bevolking.
  Men denkt aan alternatiefe energieen en voedsel bronnen maar het beperken van de wereld bevolking hoort men niets over.
  Vreemd

 • Henk

  De aarde zal het heus nog wel pakweg 4 a 5 miljard jaar volhouden. Is maar een klein knikkertje dat om een klein sterretje draait. Maar de mensheid zal het bij lange na niet zoveel jaren gaan volhouden.
  En is dat erg? Ach…

  • Gert Schepens

   Misschien heb je wel gelijk . Maar weten dat we iets konden doen maar dan toch nog altijd voor het geld kiezen . Kapitalisme zal denk ik altijd een ramp zijn voor de natuur. Want uiteindelijk is het enkel en alleen het geld , onze welvaart vergroten (wat niet meer kan volgens mij ) , economie moet groeien en dergelijk. Wij mensen zijn zo gezegd intelligenter dan dieren maar toch zagen we onze tak af waarop we zitten . Het ergste is nog dat we dat maar al te goed beseffen . Volgens mij als het nog op te lossen of beperkt wil worden moeten er radicale maatregelen genomen worden waar veel niet mee akkoord zullen zijn . Maar de generaties voor ons zullen ons niet als egoïstische idioten zien .

 • Koning

  I’ve got nothing to say
  I’ve got nothing to do
  All of my neurons are functioning smoothly
  Yet still I’m a cyborg just like you
  I am one big myoma that thinks
  My planet supports only me

  I’ve got this one problem, will I live forever?
  I’ve got just a short time you see

  Modern man, evolutionary betrayer
  Modern man, ecosystem destroyer
  Modern man, destroy yourself in shame
  Modern man, pathetic example of Earth’s organic heritage

  When I look back and think
  When I ponder and ask “why?”
  I see my ancestors spend with careless abandon
  Assuming eternal supply

  Modern man, evolutionary betrayer
  Modern man, ecosystem destroyer
  Modern man, destroy yourself in shame
  Modern man, pathetic example of Earth’s organic heritage

  Just a sample of carbon-based wastage
  Just a fucking tragic epic of you and I