Geniet jij dagelijks van de artikelen op Scientias.nl? Help Scientias dan nog verder groeien. Wij zijn op zoek naar donateurs!

Op dit moment worden de vaste redacteuren en freelancers van Scientias.nl betaald d.m.v. advertentieinkomsten. Wij worden niet gesubsidieerd, waardoor er geen extra’s zijn om meer freelancers in te schakelen of om de website te verbeteren. Wist je bijvoorbeeld dat de server – waar Scientias op draait – maandelijks honderden euro’s kost?

Wil je doneren aan Scientias.nl? Dan danken wij je daar nu al voor! Al het geld via donaties wordt geïnvesteerd in het nog beter en bekender maken van Scientias.nl, bijvoorbeeld in:
– freelancers inhuren om kwalitatieve achtergrondartikelen te schrijven.
– Scientias.nl op alle mobiele platformen goed toegankelijk maken (bijv. betere mobiele site / apps).
– promotiematerialen om Scientias.nl bekender te maken.

Iedere donateur krijgt aan het eind van het jaar een leuk presentje! Donateurs die meer dan 25 euro doneren, worden (indien gewenst) vermeld op de donateurs-pagina. Liever geld overmaken naar ons rekeningnummer? Neem contact op met de redactie!

Eenmalige donatie

Doneer 10 euro
Doneer 25 euro
Doneer 50 euro
Doneer 75 euro
Doneer 100 euro
Doneer 150 euro
Doneer 200 euro
Doneer 250 euro
Doneer 500 euro
Doneer 1.000 euro